De stichting steunen

De stichting steunen

Unfortunately, the NCSM stopped its work. Thanks to everyone who was with us for support.

De NCSM is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste inkomsten. De stichting stelt dus absoluut prijs op financiële bijdragen ter ondersteuning van haar activiteiten. Het kan bijvoorbeeld gaan om donaties , giften of legaten. Sponsoring (waarbij voorwaarden zijn verbonden aan de gift) is niet mogelijk, want de stichting is een onafhankelijke instelling die doelen van algemeen belang nastreeft.

Fiscaal kunnen dergelijke bijdragen ook aantrekkelijk zijn. De NCSM is namelijk door de Belastingdienst erkend als (ANBI; Publicatiedatum: Thu Aug 14 08:25:57 CEST 2008, blad 508)

Dat betekent dat donaties e.d. fiscaal aftrekbaar zijn. Bovendien is de stichting ook voor deze inkomsten fiscaal vrijgesteld. Het mes snijdt derhalve aan twee kanten, voor u en de stichting.

De stichting zal jaarlijks een verantwoording afleggen van deze inkomsten en de gepleegde uitgaven. Een jaarverslag kunt u opvragen bij het bestuur.

Een aantal organisaties en individuen ging u reeds voor:

Organisaties (alfabetisch):

Fagron BV
Prisna BV
Sanammad BV i.o.
Vapormed GmbH & Co. KG (Duitsland)

Bijdragen kunt u storten op rekeningnummer:

46.71.82.272 t.n.v. Stichting NCSM, Oegstgeest

Bij voorbaat dank!

Comments0

Geef een reactie

*

code